Gereon Janzing, geobotánico y etnobotánico
Gereon Janzing, geobotánico y etnobotánico

Fongs i bolets - Hongos y setas - Pilze - Fungi

Clathrus ruber (Clathraceae)

Català: El cranc (gita de bruixa, reixa del diable) es considera comestible quan és molt jove peró més tard és verinós.

Castellano: El clatro rojo se considera comestible cuando es muy joven, pero más tarde es venenoso.

Deutsch: Der Rote Gitterling gilt ganz jung als essbar, ist aber später giftig.

English: The basket stinkhorn is considered edible when very young but later on is poisonous.

Coprinus comatus (Coprinaceae)

Català: El bolet de fems o bolet de tinta és un valuós bolet per a menjar quan és molt jove, sense el peu.

Castellano: La seta de tinta o seta barbuda (también llamada matacandil) es una valiosa seta para comer cuando es joven, sin el pie.

Deutsch: Der Schopftintling ist ein wertvoller Speisepilz, wenn er jung ist, ohne den Fuß.

English: The shaggy ink cap or lawyer's dress is a valuable edible mushroom when young, without the foot.

Lactarius sanguifluus (Russulaceae)

Eivissenc: pebràs

Mallorquí i menorquí: esclata-sang

Català: El rovelló és el bolet comestible més apreciat pels eivissencs.

Castellano: El rovellón (níscalo, guíscalo) es la seta comestible más apreciada por los ibicencos.

Deutsch: Der Weinrote Kiefernreizker ist der von den Ibizenkern meistgeschätzte Speisepilz.

English: The bloody milk cap is the edible mushroom that the Ibicencans appreciate more than any other.

Català: Recullir pebrassos o rovellons comença pel primer bolet.

Castellano: Recoger rovellones empieza por la primera seta.

Deutsch: Das Sammelns von Weinroten Kiefernreizkern beginnt mit dem ersten Pilz.

English: Collecting bloody milk caps starts up with the first mushroom.

Català: Alguns líquens creixen damunt roques.

Castellano: Algunos líquenes crecen sobre rocas.

Deutsch: Einige Flechten wachsen auf Felsen.

English: Some lichens grow on rocks.

Sarcosphaera coronaria (sin.: S. crassa, S. eximia; Leotiaceae)

Català: Aquest bolet és esmentat en la web "Bolets de les Balears" només per a Mallorca, aquesta foto és d'Eivissa.

Castellano: Esta seta es mencionada en la web de setas de las Baleares solo para Mallorca, esta foto es de Ibiza.

Deutsch: Der Kronenbecherling ist in der Website der Pilze der Balearen nur für Mallorca erwähnt, dieses Foto ist von Ibiza.

English: The violet crown-cup is mentioned in the website of the fungi of the Balearics only for Majorca, this photo is from Ibiza.

Enllaç / Enlace / Link