Gereon Janzing, geobotánico y etnobotánico
Gereon Janzing, geobotánico y etnobotánico

Comparació català i romanx

El romanx és el quart idioma de Suïssa. He escrit un llibre sobre ell que està actualment en la tercera edició. Més esactament el romanx suprasilvà (sursilvan), la variant més parlada.

Aquí hi presento algunes paraules que són semblants en català i romanx. Aquest llistat no té cap pretensió científica.

Paraules i formes que no existeixen en català estàndard (o barcelonès) però en eivissenc sí, duen un asterisc (*).

Indicacions de la pronúncia:

- sch es pronuncia com x o ix en català "xeixa", a vegades sonora com j en català.

- gl o gli es pronuncia com ll en català estàndard.

Català Romanx suprasilvà
a casa a casa
adreça adressa
així aschi
all agl
aram (fil d'aram*) irom (fildirom)
arc Sant Martí artg sogn Martin
ase (asens*) asen (asens)
bec bec
boc* buc
bolet buliu
buit vit
cabrer cavrer
cançó canzun
cantó cantun
cavall cavagl
cendrer tschendrer
clau clav
cor cor
coranta* curonta
cuny cugn
demà damaun
diners daners
dret dretg
enguany uonn
escoleta scoletta
espatlla spatla
estat stat
fer mal far mal
fira fiera
fil fil
forn fuorn
gelat schelau
genoll schanugl
gust gust
home (homens*) um (umens)
horari urari
lluna glina
mai mai
malgrat malgrad
Nadal Nadal
nas nas
negoci negozi
núvol nibel
oblidar emblidar
oferir (ofereix) offerir (offerescha)
orella ureglia
peix pèsch
preferir (prefereix) preferir (preferescha)
quall cuagl
resposta risposta
roda roda
ronya rugna
sabó savun
sac de dormir sac da durmir
serp siarp
servir (serveix) survir (survescha)
set seit
sis sis
solell* sulegl
sortida sortida
sovint savens
suc de pera suc da péra
taca tac
tallar tagliar
temps temps
ungla ungla
vacances vacanzas
vedell (vedells) vadi (vadials)
vell vegl
verd, verda verd, verda
vesí* vischin
vestir (vesteix) vestgir (vestgescha)
voler vuler
xocolata tschugalata