Plantes i humans
Plantes i humans

Poesia catalana

Aquí presento dues poesies meves catalanes:

El pagès i l'orador

Viatges