Plantes i humans
Plantes i humans

Zygophyllaceae

Català: zigofil·làcies

Castellano: zigofiláceas

Deutsch: Jochblattgewächse

Fagonia cretica

Català

Aquesta família té tres espècies a Eivissa: el mantell de la verge Maria (Fagonia cretica), l'abriüll (Tribulus terrestris) i les tavelles (Zygophyllum fabago).

Tribulus terrestris

Castellano

Esta familia tiene tres especies en Ibiza: el manto de la virgen (Fagonia cretica), el abrojo (Tribulus terrestris) y lla mata acostada o alcaparra loca (Zygophyllum fabago).

Deutsch

Diese Familie hat auf Ibiza drei Arten: die Kretische Fagonie (Fagonia cretica), den Burzeldorn (Tribulus terrestris) und das Jochblatt (Zygophyllum fabago).

Fagonia cretica

English

This family has three species on Ibiza: the fagonbush (Fagonia cretica), the puncture vine (Tribulus terrestris) and the Syrian bean-caper (Zygophyllum fabago).