Plantes i humans
Plantes i humans

Teucrium (Lamiaceae)

Eivissenc: (T. capitatum i T. polium) herba de Sant Ponç

Català: (T. capitatum i T. polium) herba de Sant Ponç, timó mascle, llengua de passarell, farigola mascle, herba cuquera, frígola borda; (T. flavum) frígola groga

Castellano: (T. capitatum i T. polium) tomillo macho, poleo montano

Français: germandrée; (T. flavum) germandrée jaune

Italiano: camedrio

Deutsch: Gamander; (T. capitatum i T. polium) Kopfiger Gamander; (T. flavum) Gelber Gamander

Nederlands: gamander

English: germander; (T. capitatum i T. polium) headed germander; (T. flavum) yellow germander

Русский язык: дубровник, дубравник

Esperanto: teŭkrio

Teucrium capitatum

Català

Atenció: El nome frígola borda s'utilitza a part de Catalunya, mentre que a Eivissa aquest nom s'utilitza per al timó baleàric. A les Balears a vegdes es diu a T. polium herba de Sant Ponç o lledània, a T. capitatum farigola mascle, però són difícils de distingir.

Les espècies T. capitatum i T. polium són difícils de distingir i freqüents a les garrigues d'Eivissa. Són plantes molt amargues. Hi havía descrits efectes positius en l'ús d'aquesta planta contra inflamacions del sistema orinari. S'utilitzen dins el licor hierbas ibicencas o herbes eivissenques.

Altres espècies són T. cossoniï, un endemisme d'Eivissa i Mallorca (a Eivissa i es Vedrà T. cossonii ssp. punicum), i T. flavum, que a Eivissa només es troba al sud de sa Talaia.

Teucrium flavum

Castellano

Las dos especies de tomillo macho (T. polium y T. capitatum) difíciles de distinguir son frecuentes en las garrigas de Ibiza. Son plantas muy amargas. Han sido descritos efectos positivos en el uso de esta planta contra inflamaciones del sistema orinario. Se utilizan en el licor hierbas ibicencas.

Otras especies son T. cossoniï, un endemismo de Ibiza y Mallorca (en Ibiza y es Vedrà T. cossonii ssp. punicum), y T. flavum, que en Ibiza sólo se encuentra al sur de sa Talaia.

Deutsch

Diese zwei schwer zu unterscheidenden Arten des Kopfgamanders (T. polium und T. capitatum) sind in den Garrigues von Ibiza häufig. Sie sind sehr bitter. Es wurden positive Wirkungen beschrieben bei der Anwendung gegen Entzündungen im Harnsystem. Sie werden im Likör Hierbas ibicencas verwendet.

Andere Arten sind T. cossoniï, ein Endemit von Ibiza und Mallorca (auf Ibiza und es Vedrà T. cossonii ssp. punicum), und T. flavum, das auf Ibiza nur südlich von sa Talaia zu finden ist.

Teucrium capitatum

English

The two species of headed germander  (T. polium and T. capitatum) different to tell apart from one another are frequent in the Ibicencan garrigues. The plants are very bitter. There have been positive effects reported about the use of this plant against inflammations of the urinary system. It is usesd in the liqueur hierbas ibicencas.

Other species are T. cossoniï, an endemic plant of Ibiza and Majorca (on Ibiza and es Vedrà T. cossonii ssp. punicum), and T. flavum, which on Ibiza is confined to south of sa Talaia.

Teucrium fruticans

Teucrium fruticans

Català: El teucri blau creix salvatge a la província de Girona, a Eivissa només plantat com a ornamental.

Castellano: La olivilla crece silvestre en la provincia de Gerona, en Ibiza solamente plantada como ornamental.

Deutsch: Der Strauchgamander wächst in der Provinz Gerona wild, auf Ibiza nur als Zierpflanze.

English: The tree germander grows in the wild in the province of Girona, on Ibiza only as an ornamental plant.