Plantes i humans
Plantes i humans

Santalaceae

Osyris lanceolata (= O. quadripartita)

Català: santalàcies

Castellano: santaláceas

Deutsch: Sandelholzgewächse

English: sandalwood family

Català

La família de les santalàcies té dues espècies a Eivissa: l'arraià (ginestó valencià; Osyris lanceolata = Osyris quadripartita) és un arbust; Thesium humile és una herba. A Formentera hi ha només aquesta última espècie. El gessamí de llop (Osyris alba) que creix a Mallorca i Menorca, falta als Pitiüses.

Osyris lanceolata

Castellano

La familia de las santaláceas tiene dos especies en Ibiza: el bayón (Osyris lanceolata = Osyris quadripartita) es un arbusto; Thesium humile es una hierba. En Formentera hay sólo esta última especie. El guardalobo o espantalobos (Osyris alba) que crece en Mallorca y Menorca, falta en las Pitiusas.

Deutsch

Die Familie der Sandelholzgewächse hat auf Ibiza zwei Arten: Osyris lanceolata (= Osyris quadripartita) ist ein Strauch; Thesium humile ist ein Kraut. Auf Formentera findet sich nur diese letztere Art. Die Art Osyris alba, die auf Mallorca und Menorca gedeiht, fehlt auf den Pityusen.

Osyris lanceolata

English

The sandalwood family has two species on Ibiza: Osyris lanceolata (= Osyris quadripartita) is a shrub; Thesium humile is a herb. On Formentera is found only this latter species. The species Osyris alba, present on Majorca and Minorca, is absent on the Pityuses.

Osyris lanceolata