Plantes i humans
Plantes i humans

Lotus (Fabaceae)

Català: banya de cabra

Castellano: cuernecillo

Deutsch: Hornklee

English: bird's-foot trefoil

Lotus cytisoides

Català

Hi ha quatre espècies de banya de cabra a Eivissa i tres a Formentera: Lotus ornithopodioides, Lotus edulis, Lotus cytisoides i (que falta a Formentera) Lotus corniculatus.

Lotus ornithopodioides

Castellano

Hay cuatro especies de cuernecillo en Ibiza y tres en Formentera: Lotus ornithopodioidesLotus edulisLotus cytisoides y (que falta en Formentera) Lotus corniculatus.

Lotus edulis

Deutsch

Es gibt auf Ibiza vier, auf Formentera drei Arten von Hornklee: Lotus ornithopodioidesLotus edulisLotus cytisoides und (die auf Formentera fehlende Art) Lotus corniculatus.

Lotus corniculatus

English

There are four species of bird's-foot trefoil on Ibiza, three on Formentera: Lotus ornithopodioidesLotus edulisLotus cytisoides and (the one missing on Formentera) Lotus corniculatus.