Plantes i humans
Plantes i humans

Linaceae

Català: linàcies

Castellano: lináceas

Deutsch: Leingewächse

English: flax family

Linum usitatissimum

Català

Dues espècies de lli creixen selvatges a Eivissa: el llinet estricte (Linum strictum) i el llinet gàl·lic (Linum trigynum).

Antiguament es cultivava el lli (Linum usitatissimum) com a planta de fibre i per les seves llavors (llinassa) i l'oli d'aquelles. A vegades es troba naturalitzat.

Castellano

Dos especies de lino crecen silvestres en Ibiza: el lino amarillo (Linum strictum) y la especie Linum trigynum.

Antiguamente se cultivaba el lino (Linum usitatissimum) como planta de fibre y por sus semillas (linaza) y el aceite de ésas. A veces se encuentra naturalizado.

Linum usitatissimum

Deutsch

Zwei Arten von Lein wachsen auf Ibiza: Linum strictum und Linum trigynum.

In der Vergangenheit wurde Lein oder Flachs (Linum usitatissimum) als Faserpflanze und wegen seiner Samen (Leinsamen) und dessen Öl (Leinöl) angebaut. Bisweilen findet man ihn verwildert.

Linum strictum

English

Two species of flax grow in the wild on Ibiza: Linum strictum and Linum trigynum.

In old times flax (Linum usitatissimum) was grown as a fibre plant and for its seeds (linseeds) and their oil. Sometimes it can be found naturalized.