Plantes i humans
Plantes i humans

Cucurbitaceae

Català: cucurbitàcies

Castellano: cucurbitáceas

Deutsch: Kürbisgewächse

English: gourd family

Ecballium elaterium

Ecballium elaterium

Català: El cogombre bord, cogombre salvatge o esquitxagossos, una de les poques cucurbitàcies salvatges a les Balears, és coneguda pel seu mecanismo de propagació: el fruit s'obre amb pressió i lança les llavors a varis metres de distància.

Castellano: El pepinillo del diablo o cohombrillo amargo, una de las pocas cucurbitáceas silvestres en las Baleares, está conocido por su mecanismo de propagación: el fruto se abre con presión i lanza las semillas a varios metros de distancia.

Deutsch: Die Spritzgurke, eines der wenigen wilden Kürbisgewächse der Balearen, ist für seinen namengebenden Ausbreitungsmechanismus bekannt: Die Frucht öffnet sich unter Druck und schleudert die Samen mehrere Meter weit fort.

English: The squirting or exploding cucumber, one of the few wild species of the gourd family on the Balearics, is known for its propagation mechanism to which it owes its English names: The fruit opens with pressure and throws the seeds several meters away.

Català

L'única cucurbitàcia autòctona d'Eivissa és el cogombre bord (Ecballium elaterium).

Vàries espècies són cultivades regularmente, com ara la síndria (Citrullus lanatus), el meló (Cucumis melo) i la carbassa (Cucurbita pepo).

Luffa aegyptiaca

Luffa aegyptiaca (= L. cylindrica)

Català: La carabassera d'esponja és nativa del sud i sud-est d'Àsia, es cultiva, el fruit immadur es menja com un cogombre, el fruit madur ja no serveix d'esponja.

Castellano: La lufa lisa és nativa del sur y sudeste de Asia, se cultiva, el fruto inmaduro se come como un pepino, el fruto maduro sirve de esponja.

Deutsch: Die Schwammgurke oder der Schwammkürbis stammt aus Süd- und Südostasien, sie wird angebaut, die unreife Frucht wird wie eine Gurke gegessen, die reife Frucht dient als Schwamm.

English: The sponge gourd or vegetable sponge is native to South and South East Asia, it is cultivated, the unripe fruit is eaten like a cucumber, the ripe fruit serves as a sponge.

Castellano

La única cucurbitácea autóctona de Ibiza es el pepinillo del diablo (Ecballium elaterium).

Varias especies son cultivadas regularmente, como la sandía (Citrullus lanatus), el melón (Cucumis melo) y la calabaza (Cucurbita pepo).

Deutsch

Das einzige einheimische Kürbisgewächs auf Ibiza ist die Spritzgurke (Ecballium elaterium).

Mehrere Arten werden regelmäßig angebaut, so die Wassermelone (Citrullus lanatus), die Melone (Cucumis melo) und der Kürbis (Cucurbita pepo).

Luffa aegyptiaca

English

The only native species of the gourd family on Ibiza is the squirting cucumber (Ecballium elaterium).

Several species are cultivated regularly, like the watermelon (Citrullus lanatus), the melon (Cucumis melo) and the pumpkin (Cucurbita pepo).

Citrullus lanatus

Citrullus lanatus

Català: La síndria (eivissenc: xíndria o xindri, valenciano meló d'aigua) és originària d'Àfrica central i es cultiva pels seus fruits comestibles.

Castellano: La sandía es originaria de África central y se cultiva por sus frutos comestibles.

Deutsch: Die Wassermelone stammt aus Zentralafrika und wird wegen ihrer essbaren Früchte angebaut.

English: The watermelon is native to Central Africa and is grown for its edible fruits.

Citrullus lanatus
Cucumis melo

Cucumis melo

Català: El meló creix silvestre a parts d'Àfrica, d'Àsia i d'Austràlia. Es cultiva pels seus fruits dolços.

Castellano: El melón crece silvestre en partes de África, de Asia y de Australia. Se cultiva por sus frutos dulces.

Deutsch: Die Melone oder Zuckermelone wächst wild in Teilen Afrikas, Asiens und Australiens. Sie wird ihrer süßen Früchte wegen angebaut.

English: The melon grows wild in parts of Afrika, of Asia and of Australia. It is grown for its sweet fruits.

Cucumis melo
Cucurbita pepo

Cucurbita pepo

Eivissenc: carabassa

Català: carbassa

Castellano: calabaza

Deutsch: Kürbis

English: gourd

Cucurbita pepo convar. giromontiina

Cucurbita pepo convar. giromontiina

Eivissenc: carabassó

Català: carbassó

Deutsch: Zucchini

English: zucchini, courgette