Plantes i humans
Plantes i humans

Caprifoliaceae

Lonicera implexa

Català: caprifoliàcies

Castellano: caprifoliáceas

Deutsch: Geißblattgewächse

English: honeysuckle family

Català

La caprifoliàcia més comú a Eivissa és el lligabosc (Lonicera implexa). Una espècie del mateix gènere absent a Eivissa té una subespècie endèmica a Mallorca: Lonicera pyrenaica ssp. majoricensis.

Poques vegades és plantat el saüc (Sambucus nigra) amb fruits comestibles.

Castellano

La caprifoliácea más común en Ibiza es la madreselva (Lonicera implexa). Una especie del mismo género ausente en Ibizaa tiene una subespecie endémica en Mallorca: Lonicera pyrenaica ssp. majoricensis.

Pocas veces es plantado el saúco (Sambucus nigra) con frutos comestibles.

Deutsch

Das verbreitetste Geißblattgewächs auf Ibiza ist das Geißblatt der Art Lonicera implexa. Ein anderes Geißblatt, das auf Ibiza fehlt, hat eine endemische Art auf Mallorca: Lonicera pyrenaica ssp. majoricensis.

Wenig angepflanzt wird auf Ibiza der Schwarze Holunder (Sambucus nigra) mit essbaren Früchten.

English

The most common species of the honeysuckle family on Ibiza is the honeysuckle species Lonicera implexa. Another honeysuckle species absent on Ibiza has an endemic subspecies on a Majorca: Lonicera pyrenaica ssp. majoricensis.

Rarely the black elder (Sambucus nigra) is planted, a plant with edible fruits.