Gereon Janzing, geobotánico y etnobotánico
Gereon Janzing, geobotánico y etnobotánico

Illots - Islotes - Eilande - Islets

Català: Un petit grup d'illots anomenat ses Margalides amb una espècie endèmica de lletrera.

Castellano: Un pequeño grupo de islotes llamado ses Margalides con una especie endémica de lechetrezna.

Deutsch: Eine kleine Gruppe vorgelagerter Inseln namens ses Margalides mit einer endemischen Wolfsmilch-Art.

English: A small group of islets called ses Margalides with an endemic spurge species.

Català: L'illot des Renclí.

Castellano: El islote de es Renclí.

Deutsch: Das Eiland es Renclí.

English: The islet of es Renclí.

Català: Sa Torreta vista des d'Espalmador

Castellano: Sa Torreta vista desde Espalmador.

Deutsch: Sa Torreta von Espalmador aus gesehen.

English: Sa Torreta seen from Espalmador.

Català: Segons es conta, l'Illa des Penjats es diu així perquè hi havia una forca on s'hi penjaven els pirates.

Castellano: Según se cuenta, la Isla de los Ahorcados se llama así porque allí había una horca donde se ahorcaban los piratas.

Deutsch: Nach dem, was erzählt wird, heißt die Insel der Gehenkten (Illa des Penjats) so, weil dort der Galgen stand, wo die Seeräuber gehenkt wurden.

English: According to what is said, the Island of the Hanged (Illa des Penjats) is called that because there was the gallows where the pirates were hanged.

Català: Es Vedrà és la tercera illa més alta de les Balears després de Mallorca i Eivissa.

Castellano: Es Vedrà es la tercera isla más alta de las Baleares después de Mallorca e Ibiza.

Deutsch: Es Vedrà ist die dritthöchste Insel der Balearen nach Mallorca und Ibiza.

English: Es Vedrà is the third highest island of the Balearics after Majorca and Ibiza.

Català: L'Illa d'Espart es diu així perquè allí s'hi recullia espart per fer cordes.

Castellano: La isla de Esparto se llama así porque allí se redogía esparto para hacer cuerdas.

Deutsch: Die Insel Espart heißt so, weil dort Espartogras gesammelt wurde, um Schnüre zu machen.

English: The island of Espart bears that name because esparto grass was collected there to produce strings.

Català: L'Illeta de Cala Salada, també anomenada simplement s'Illeta.

Castellano: La Illeta de Cala Salada, también llamada simplemente s'Illeta ("la pequeña isla").

Deutsch: Die Illeta de Cala Salada, auch einfach s'Illeta ("das Inselchen") genannt.

English: The L'Illeta de Cala Salada, also called simply s'Illeta ("the little island").

Català: Les Illetes de Porroig, a l'esquerra l'Illeta Grossa, a la dreta l'Illeta Petita.

Castellano: Las Illetes de Porroig, a la izquierda la Illeta Grossa, a la derecha la Illeta Petita.

Deutsch: Die Illetes de Porroig, links die Illeta Grossa, rechts die Illeta Petita.

English: The Illetes de Porroig, on the left the Illeta Grossa, on the richt the Illeta Petita.

Català: Un penya-segat de l'Illa Murada.

Castellano: Un acantilado de la Illa Murada.

Deutsch: Eine Steilküste der Illa Murada.

English: A cliff of the Illa Murada.

Català: L'Illeta Grossa de Porroig, darrere l'Illeta Petita.

Castellano: La Illeta Grossa de Porroig, detrás la Illeta Petita.

Deutsch: Die Illeta Grossa de Porroig, dahinter die Illeta Petita.

English: The Illeta Grossa de Porroig, behind it the Illeta Petita.

Català: Es Vedranell i es Vedrà.

Castellano: Es Vedranell y es Vedrà.

Deutsch: Es Vedranell und es Vedrà.

English: Es Vedranell and es Vedrà.

Català: Es Vedrà des d'a la vora.

Castellano: Es Vedrà desde cerca.

Deutsch: Es Vedrà aus der Nähe.

English: Es Vedrà from close by.

Català: A l'Illeta Grossa de Porroig s'hi pot passar a gual.

Castellano: A la Illeta Grossa de Porroig se puede vadear.

Deutsch: Zur Illeta Grossa de Porroig kann man hinwaten.

English: To the Illeta Grossa de Porroig it is possible to wade.

Català: L'illa de Tagomago vista des del Pou des Lleó.

Castellano: La isla de Tagomago vista desde el Pou des Lleó ("pozo del león").

Deutsch: Die Insel Tagomago, vom Pou des Lleó ("Löwenbrunnen") aus gesehen.

English: The island of Tagomago, viewed from the Pou des Lleó (lion's well").

Català: Una torre vella a l'illa de s'Espalmador.

Castellano: Una torre vieja en la isla de s'Espalmador.

Deutsch: Ein alter Turm auf der Insel s'Espalmador.

English: An old tower on the island of s'Espalmador.

Català: L'Illa des Porcs, també anomenada Illa den Pou, per l'arquitecte del primer far de l'illot.

Castellano: La Isla de los Puercos (Illa des Porcs), también llamada Illa den Pou, por el arquitecto del primer faro del islote.

Deutsch: Die Schweineinsel (Illa des Porcs), auch Illa den Pou genannt, nach dem Architekten des ersten Leuchtturmes der Insel.

English: The Pig Island (Illa des Porcs), also called Illa den Pou, because of the architect of the islet's first lighthouse.