Plantes i humans
Plantes i humans

Insectes - Insectos - Insekten - Insects

Català: Les marietes (aquí de l'espècie Coccinella septempunctata) són amigues dels jardiners perquè mengen grans quantitats de pugons.

Castellano: Las mariquitas (aquí de la especie Coccinella septempunctata) son amigas de los jardineros porque comen grandes cantidades de pulgones.

Deutsch: Die Marienkäfer (hier der Art Coccinella septempunctata) sind Freunde der Gärtner, da sie große Mengen an Blattläusen fressen.

English: The ladybirds (or ladybugs, here of the species Coccinella septempunctata) are the gardeners' friends because they eat great amounts of aphids.

Català: Papallona reina (Papilio machaon).

Castellano: Macaón (Papilio machaon).

Deutsch: Schwalbenschwanz (Papilio machaon).

English: Swallowtail (Papilio machaon).

Català: El borinot comú (Bombus terrestris) és un dels pol·linitzadors més importants.

Castellano: El abejorro común (Bombus terrestris) es uno de los polinizadores más importantes.

Deutsch: Die Erdhummel (Bombus terrestris) ist einer der wichtigsten Blütenbestäuber.

English: The buff-tailed bumblebee (Bombus terrestris) is one of the most important pollinators.

Català: Atalanta (Vanessa atalanta), la seva eruga menja només d'urticàcies.

Castellano: Almirante rojo (Vanessa atalanta), su oruga come solo de urticáceas.

Deutsch: Admiral (Vanessa atalanta), seine Raupe frisst nur an Brennnesselgewächsen.

English: Red admiral (Vanessa atalanta), its caterpillar eats only from plants of the stinging nettle family.

Català: L'abella de mel (Apis mellifera) és un animal domèstic molt comú a Eivissa.

Castellano: La abeja doméstica (Apis mellifera) es un animal doméstico muy común en Ibiza.

Deutsch: Die Honigbiene (Apis mellifera) ist ein häufiges Haustier auf Ibiza.

English: The honey-bee (Apis mellifera) is a very common domestic animal on Ibiza.

Català: De formigues n'hi ha cents d'espècies i innumerables individus a Eivissa.

Castellano: Hormigas hay en cientos de especies e innumerables individuos en Ibiza.

Deutsch: Ameisen gibt es auf Ibiza in Hunderten von Arten und unzähligen Individuen.

English: Ants are present on Ibiza with hundreds of species and uncountable individuals.

Català: Un mascle de l'escarabat rinoceront (Oryctes nasicornis).

Castellano: Un macho del escarabajo rinoceronte (Oryctes nasicornis).

Deutsch: Ein männlicher Nashornkäfer (Oryctes nasicornis).

English: A mal rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis).

Eivissenc: xuruiana

Català: Papaorelles comuna o tisoreta europea (Forficula auricularia).

Castellano: Tijereta común (Forficula auricularia).

Deutsch: Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia).

English: Common or European earwig (Forficula auricularia).

Català: peixet d'argent (Lepisma saccharina)

Castellano: pececillo de plata (Lepisma saccharina)

Deutsch: Silberfischchen (Lepisma saccharina)

English: silverfish (Lepisma saccharina)

Català: morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

Castellano: picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus)

Deutsch: Sagokäfer (Rhynchophorus ferrugineus)

English: red palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus)