Plantes i humans
Plantes i humans

Eivissa

Aquí hi comparto diferentes coses amb relació amb Eivissa:

- una llista de plantes d'Eivissa segons els seus noms catalans amb enllaços a les fitxes de les plantes.

- algunes fotos que donen impressions d'aquella illa.

- algunes informacions sobre el català i, en particular, el dialecte eivissenc.

- un article sobre la moneda complemantària que s'ha creat a Eivissa.

Les pàgines que no tenen conexió amb Eivissa, existeixen només en castellà, alemany i anglès.